ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

Incoterms 2010

 

Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 26 เมษายน 2561

                         วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักการและเหตุผล 

The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010 RULES ฉบับใหม่มาทดแทน INCOTERMS 2000 ที่ได้เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2011 (ปี 2554)

ใน INCOTERMS 2010 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2000 โดยมี 4 ข้อบังคับที่ทำการยกเลิก และมี 2 ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฎเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน

กฎเกณฑ์ใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการสัมมนา

   1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ
   2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ
             - EXW                - FAS             - FOB           - FCA
             - CFR                 - CPT            - CIF             - CIP            
             - DAP                 - DAT             - DDP              
   3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
             - เอกสารการขนส่งสินค้า (Transport Documents)
             - เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)
   4. เครื่องมือการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ (Payment Terms)
             - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด(Advance Payment or Cash)
             - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
             - การฝากขาย (Consignment)
             - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
             - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
   5. ประเภทของตั๋วเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร(Bill for Collection)
              - Documents Against Payment (D/P)
              - Documents Against Acceptance (D/A)
   6. ผู้นำเข้า-ส่งออก มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
   7. ประเภทของรายละเอียด Letter of Credit (L/C)
               - Revocable L/C
               - Irrevocable L/C
   8. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิด Letter of Credit
   9. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของวิธีการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
 10. ความรู้เกี่ยวกับ UCP600 
 11. ตัวอย่างของการเปิด Letter of Credit และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร     

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ที่ปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ บริษัท E.B.C.I.

อดีตผู้รับผิดชอบศูนย์บริการธุรกิจส่งออกนำเข้า ศูนย์สีลม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

Read more...

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 


 

 
Online:  26
Visits:  414,384
Today:  97
PageView/Month:  10,443