ptstraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training

      

วิิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส฿

การปรับเงินเดือนประจำปี

วันที่ 16 มกราคม 2561

วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

โรงแรมเซนต์เจมส์

หลักการและเหตุผล 

          การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น ยากกว่า สำคัญกว่า และเป็นเรื่องท้าทายที่ HR ต้องเผชิญเป็นประจำทุกปี  แต่ถ้ามียุทธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์

หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับ

  • แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
  • กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
  • หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนำเสนองบประมาณอย่างไร เพื่อให้อนุมัติ
รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด

 

Your style

Posted by on Aug 20, 2009

หัวข้อการฝึกอบรม 

1.วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

2.กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-       ควรจะมีข้อมูลประกอบการนำเสนออะไรบ้าง

-       กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนำเสนออย่างไร

 

3.รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทั้งข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี

 

4.เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม

-       ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

-       การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรือผลสำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

-       เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ

 

5.ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

-       การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ

-       การประเมินค่างาน การจัดชั้นงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้องกับการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี หรือไม่ อย่างไร ?

 6.ปัญหา ที่มักจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน

-       กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือน

-       กรณีไม่มีโครงสร้างเงินเดือน

-       กรณีปัญหาจากการกำหนด Force Rang ผลงาน

-       หากไม่กำหนด Force Rang ผลงาน  จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?

-       หากมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจำปี จะมีวิธีการปรับค่าจ้างอย่างไร ?  ฯลฯ

7.ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

หมายเหตุ   Workshop ฝึกปฏิบัติการคำนวณและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนวิธีการต่าง ๆ   

 

วิทยากร    อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน HR กว่า 25 ปี ทั้งในอุตสาหกรรม รถยนต์ ธนาคาร เช่าซื้อ วัสดุก่อสร้าง ประกันภัย

หลักทรัพย์ บรรจุภัณฑ์ และการผลิต ฯลฯ  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน การวิเคราะห์อัตรากำลังคน การบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน

การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาระบบ HRIS  การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้  KPI และ Competency ฯลฯ

 ผลงานเขียน : HRMBA   “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”

SMART  JD คำบรรยายลักษณะงานบุคคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

Read more...

 

           

 

           

 

 

 

             

 

 

 
Online:  23
Visits:  414,381
Today:  94
PageView/Month:  10,440