www.ptstraining.in.th

Gallery Album(s) » Album "การเจรจาต่อรอง"
  • จัดอบรมเรื่อง ชัชชนะในเกม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 เมย 55
    จัดอบรมเรื่อง ชัชชนะในเกม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 เมย 5 ...
 
Online:  9
Visits:  504,178
Today:  1,061
PageView/Month:  12,351