www.ptstraining.in.th

Gallery Album(s) » Album "การเจรจาต่อรอง"
  • จัดอบรมเรื่อง ชัชชนะในเกม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 เมย 55
    จัดอบรมเรื่อง ชัชชนะในเกม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 เมย 5 ...
 
Online:  6
Visits:  474,564
Today:  204
PageView/Month:  7,003