PTStraining อบรม,สัมมนา,หลักสูตรอบรม Public, In-house Training Tel: 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752

Gallery Album(s) » Album "อบรม การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง"
 • สมาชิกที่เข้าร่วม 40 ท่านถ่ายรูปหมู่รวมกันในงานสัมมนา การเจรจาต่อรอง 5 กพ 56
  สมาชิกที่เข้าร่วม 40 ท่านถ่ายรูปหมู่รวมกันในงานสัมมนา การเจรจาต่อรอง 5 ...
 • สมาชิกที่เข้าร่วม 40 ท่านถ่ายรูปหมู่รวมกันในงานสัมมนา การเจรจาต่อรอร
  สมาชิกที่เข้าร่วม 40 ท่านถ่ายรูปหมู่รวมกันในงานสัมมนา การเจรจาต่อรอร
 • ถ่ายรูปหมํููกับวิทยากร อ.พรเทพ ไว้เป็นที่ระลึก ในงานสัมมนา การเจรจาต่อรองฯ 5 กพ 56
  ถ่ายรูปหมํููกับวิทยากร อ.พรเทพ ไว้เป็นที่ระลึก ในงานสัมมนา การเจรจาต่อ ...
 • ผู้เข้าอบรมขอถ่ายรูปกับ อ.พรเทพ เป็นที่ระลึกในงานสัมมนา การเจรจาต่อรองฯ 5 กพ 56
  ผู้เข้าอบรมขอถ่ายรูปกับ อ.พรเทพ เป็นที่ระลึกในงานสัมมนา การเจรจาต่อรอง ...
 • อบรม การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
  อบรม การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง
 • จัดอบรมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ; วิทยากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม
  จัดอบรมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ; วิทยากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี ณ โรงแรมอมา ...
 
Online:  10
Visits:  460,062
Today:  96
PageView/Month:  5,943