www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร  การสรรหาบุคลากรเชิงรุก

 วันที่ 27 มกราคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26


เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!

 

หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านการสรรหาบุคลากรมองเห็นภาพของการทำงานสรรหาเชิงรุก คุณลักษณะเชิงความรู้ ทักษะและพฤติกรรมของบุคลากรที่รับผิดชอบการทำงานสรรหาเชิงรุก พร้อมเรียนรู้ลักษณะของงานสรรหาเชิงรุกเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร  ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน Recruiter ในทุกระดับที่มาเข้าร่วมเรียนรู้ อันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในภายหน้า

 

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุกและแนวทางที่ควรดำเนินการให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment)
  2. นำเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานสรรหาบุคลากร
  3. เรียนรู้จากคำแนะนำของวิทยากรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นนำ

หัวข้อการเรียนรู้ : 

  1. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
  2. การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
  3. ทำอย่างไรให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)
  1. ตัวชี้วัดในงานสรรหาบุคลากรตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก
  2. แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานสรรหาบุคลากร
  3. สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
  4. วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

 

วิทยากร  อาจารย์ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง การสัมภาษณ์และบริหารผลการปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเครือธนาคารกรุงไทย ประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมามากกว่า 15 ปี

แนวทางการเรียนรู้ :                                                                                                                                                                                                                        

กลุ่มเป้าหมาย :                                                                                                                                                                                                                        

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

กรณีชำระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ(5วัน) 

3,500

245

105

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,public.ptstraining@gmail.com 

   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 
Online:  3
Visits:  717,672
Today:  119
PageView/Month:  1,254