www.ptstraining.in.th

 

 

หลักสูตร: ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด

วันที่ 23 มีนาคม 2562

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

 

การขายจะประสบความสำเร็จได้ จุดเริ่มต้น ต้องมาจาก"การกระตุ้นการรับรู้" โดยการตลาดเพื่อสร้างการจดจำ สนใจและการระลึกถึง

ดังนั้น เมื่อพนักงานขายพบกับลูกค้าหรือผู้ม่งหวัง/ผู้สนใจ ก็จะสามารถใช้ทักษะการขายให้ผสมผสานกับการตลาดที่มีอยู่เป็น"ตัวกระตุ้น" ความสนใจ หรือ ความฉงน เพื่อให้ลูกค้า เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้าจนนำไปสู่ "การสั่งซื้อ" ในที่สุด ซึ่งคือจุดมุ่งหมายของงานขายที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.   นำหลักการ"การตลาด" ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.   เพิ่มอัตราการขายได้ โดยใช้ "การตลาดผสานกับการขาย"

 หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น. 

1.      การตลาดกับการขาย : ฟันเฟื่องของความเกี่ยวเนืองทางธุรกิจ

2.      เหตุผลที่ควรรู้ : พนักงานขายได้ประโยชน์อะไรจากการรู้เรื่องการตลาด

3.    การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Marketing Mix)

3.1 สร้างความสำเร็จทางการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

3.2 เทคนิคการตั้งราคาให้ขายได้ดี

3.3 บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

3.4 การส่งเสริมการตลาดที่สร้างยอดขายให้พุ่งแรง เช่น

รับจำนวน  20  ท่าน

 

 วิทยากร : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ)

 

การศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน 

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

กรณีชำระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,500

245

(105)

3,640

สมัคร 3 คนค่าสัมมนา คนละ 3,300 

9,900

693

(297)

10,296

สมัคร 5 คนค่าสัมมนาคนละ 3,200 

16,000

1,120

(480)

16,640

นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330


 
Online:  8
Visits:  490,542
Today:  358
PageView/Month:  8,411