www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2019

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Date
Programe วิทยากร
4/03/2019
พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล  
4-5 มีนาคม 2562 Introduction & Implementation for IATF 16949 : 2016 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ
5/Mar/2019 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต อ.บรรพต เทพฤทธิ
5/Mar/2019 การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO อ.ชัชวาล 
5/03/2019 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง (Sold out) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7/03/2019 กฎหมายแรงงาน สำหรับนายจ้าง หัวหน้างาน และลูกจ้างต้องรู้ (Update Law HR 2019) อ สัจพล ส่งสมบุญ 
11/03/2019 การวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) New อ.โยธิน ศรีดารา
12/3/2019

Professional Sales Coordinator /Sales Support 

อ สุพตน์ กฤษฎาธาร
12/03/2019 Finance for Non-Finance การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน อ.พลกฤต โสลาพากุล
14/3/2019 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/Mar/2019 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Officer) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
15/Mar/2019 การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย Ho-Ren-So New อ.สานุพันธ์ ใบศรี
15-16/03/2018 การจัดทํา Training Roadmap for HRD อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20 มีนาคม 2562 หัวหน้างานมืออาชีพแบบ 3 in 1 อ.กษิเดช ทวีสุขธนกุล
20/03/2019 เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า New
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20/3/2019 การดำเนินกิจกรรม QCC : Quality Control Circle   (New) อ.ณรงค์ ตู้ทอง
22/03/2019 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3/2562 การสอนงานแบบ On the Job Training อ.พลกฤต โสลาพากุล
21/3/2019 MSA : การวิเคราะห์ระบบการวัด  อ.บรรพต เทพฤทธิ์
22/3/2019 การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย *New  อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
22 /3 /2019

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่  7 (2562)
และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้  ฺNew
 

อ.สัจพล ส่งสมบุญ
23/03/2019 ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด อ.พรเทพ ฉันทนาวี
21 /03/2019 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์ 
21/03/2019 Analytical Thinking for Problem Solving อ.พิสิทธิ์ ขูยงค์
22 /03/2562 เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ ฝ่าย HR ควรรู้ New อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
23/03/2019 การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
25/03/2019 FMEA :Failure Mode Effects Analysis อ.โยธิน ศรีดารา
25-26 มีนาคม 2562 ครบเครื่องเรื่องนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ พีธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พรบ.ศุลกากร อ.วัชระ /อ.วัชระ
25-26 มีนาคม 2562 Intermediate Excel for Database and Special Functions อ.สมเกียรติ  ช่วยมาก
26/03/2019 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
26/3/2019
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา ด้วย 5 Why Analysis & 5 Gen
อ. บรรพต เทพฤทธิ์
26/03/2019 Leadership & Decision Making New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
27/03/2019 เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่่อรองในงานจัดซื้อ อ กมลทิพย์ จันทรมัส
27/03/2019 การจัดการความผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน(Error Elimination & Boosting Work Efficiency) New อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
27/03/2019

เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย  7QC  Tools New

อ.บรรพต เทพฤทธิ์
27/3/2019 Excel ในงาน HR อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
28/03/2019 จุดประกายความคิดใหม่เสริมอาวุธการสรรหาคน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
28/03/2019 กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 

(Strategies of Presentations for Professional )

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  6
Visits:  537,653
Today:  413
PageView/Month:  11,880