www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Date
Programe วิทยากร
2 มีนาคม 2564

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต Online


อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
3 มีนาคม 2564

เทคนิคพิชิตยอดขายด้วยหัวใจนักขายเชิงรุก New

อ.ธนัยนันท์  ธนินท์สินสกุล
5 มีนาคม 2564 การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective E-mail Writing) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
5 มีนาคม 2564 เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
6 มีนาคม 2564 ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย อ.สุพจน์  กฤษฎาธาร
10 มีนาคม 2564 เคล็ดลับจัดการซื้อสิ้นค่้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% (ASEAN Trade in goods agreement: ATIGA) อ.วัชระ ปิยะพงษ์
11 มีนาคม 2564

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนการขาย

อ พรเทพ ฉันทนาวี
11 มีนาคม 2564 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
อ.จันทรา  สิงหพันธ์
12 มีนาคม 2563 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอลง Online New อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12 มีนาคม 2564

Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

ดร.พิพัฒนพล เพ็ชรเที่ยง
12-13 มีนาคม 2564

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม ( 2 วันอบรม New

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
15 มีนาคม 2564 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (Online Training) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
16 มีนาคม 2564 ครบเครืองเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออก อ.วิชัย มากวัฒนสุข
16 มีนาคม 2564 ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17 มีนาคม 2564 ยกเครื่องเรื่องงานฝึกอบรมยุคใหม่ อ ธนุเดช ธานี
17 มีนาคม 2564

เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า  การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร  และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” New

อ.วิชัย มากวัฒนสุข
18 มีนาคม 2564 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
อ.จันทรา สิงหพันธุ
18 มีนาคม 2564 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ  (Online Training) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
18 มีนาคม 2564 Online Training : เทคนิคการจัดทำและปรับใช้ Skill Matrix แบบมือโปร ดร.ชัชวาลย์  อรวงศ์ศุภทัต
19 มีนาคม 2563

เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 มีนาคม 2564 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต  อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
23 มีนาคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
23-24 มีนาคม 2564 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  และการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์  อ.วิชัย มากวัฒนสุข
24 มีนาคม 2564 การวิเคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคิดการตัดสินเครื่องมือวัดและ ผลการวัดจากการสอบเทียบ อ.ภูวดล ฉายาเชาวลิต
25 มีนาคม 2564 Modern Warehouse Management อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
25 มีนาคม 2564 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26 มีนาคม 2564

กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาฎีกา New

อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
25-26/มีนาคม/2564 เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง  อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
26 มีนาคม 2564 เทคนิคการขายตามสไตล์ลูกค้า New อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 มีนาคม 2564  ความรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ ดร.ชำนาญ  เงินดี
29 มีนาคม 2564 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) ดร.กฤติน กุลเพ็ง
29 มีนาคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online Training) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
30 มีนาคม 2564 L/C กลยุทธ์การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่งประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์ 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  716,661
Today:  105
PageView/Month:  109