www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

มีนาคม 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Date
Programe วิทยากร
3 มีนาคม 2565 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 มีนาคม 2565

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ


อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
8 มีนาคม 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
9 มีนาคม 2565

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 มีนาคม 2565 กระบวนการนำเข้า-ส่งออกและพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน
10 มีนาคม 2565 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
10 มีนาคม 2565

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนการขาย

อ พรเทพ ฉันทนาวี
10 มีนาคม 2565 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 อ.จันทรา  สิงหพันธ์
11 มีนาคม 2565

Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

ดร.พิพัฒนพล เพ็ชรเที่ยง
11 มีนาคม 2565 การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective E-mail Writing) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12 มีนาคม 2565 กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน) อ.ปัลลพ สัจจรักษ์
14 มีนาคม 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Online)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
14 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Onsite) อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
15 มีนาคม 2565

เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
15 มีนาคม 2565 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
15 มีนาคม 2565 ความรู้พื้นฐานของ"การนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธุ
16 มีนาคม 2565 บริการหลังการขายและบริหารประสบการณ์ของลูกค้า
 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 มีนาคม 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Onsite) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17 มีนาคม 2565 ยกเครื่องเรื่องงานฝึกอบรมยุคใหม่ อ ธนุเดช ธานี
17 มีนาคม 2565

เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า  การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร  และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” New

อ.วิชัย มากวัฒนสุข
17 มีนาคม 2565 การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
17 มีนาคม 2565 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
18 มีนาคม 2565 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
23 มีนาคม 2565

เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล 

23 มีนาคม 2565

เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบสืบค้น

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23 มีนาคม 2565 การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
23 มีนาคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้าส่งออก อ จันทรา สิงหพันธุ
24 มีนาคม 2565 เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย  (Onsite) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25 มีนาคม 2565 ความรู้การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  และการใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์  อ.วิชัย มากวัฒนสุข
25 มีนาคม 2565 Modern Warehouse Management อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
28 มีนาคม 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 มีนาคม 2565 พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศสำหรับมือใหม่ (Online zoom) ดร.ชำนาญ  เงินดี
29 มีนาคม 2565 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
29 มีนาคม 2565 การจัดทำ Training Roadmap for HRD  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
30 มีนาคม 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.จันทรา  สิงหพันธุ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  785,888
Today:  218
PageView/Month:  8,138