www.ptstraining.in.th

Online Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

September 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 กันยายน 2565

 Sales Planning & Sales Forecasting Analysis

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
6 กันยายน 2565 Sales Excellence อ พรเทพ ฉันทนาวี
7 กันยายน 2565 จิตวิทยา “การเพิ่มยอดขาย” โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภท
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 กันยายน 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
8 กันยายน 2565

เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย (Online)

Professional Negotiation in Sales

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 กันยายน 2565

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์  บาหยัน
9 กันยายน 2565 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน) อ.จันทรา สิงหพันธุ
13 กันยายน 2565

เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (online) 13.00-16.00

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
13 กันยายน 2565 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ
14 กันยายน 256 เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
14 กันยายน 2565

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่  นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
15/09/2022 Professional Sales Coordinator/Sales Admin/Sales Support (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 กันยายน 2565 ข้อกำหนด IATF 16949 : 2016 และการนำไปใช้
16 กันยายน 2565  Finance for Non-Finance Manager (Online) อ.เหรียญขัย นำชัยศรีค้า
16 กันยายน 2565 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.จันทรา สิงหพันธุ
22 กันยายน 2565

 เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA) (Online)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
22 กันยายน 2565 เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling) อ.รัชเดช อติกนิษฐ
22 กันยายน 2564 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า  (Online)  อ.มนตรี ยุวชาติ
23 กันยายน 2564 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Online) เต็มวัน อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
23 กันยายน 2565 เทคนิคการประเมินค่างาน เพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

23 กันยายน 2565

Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต

 

 อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
26 กันยายน 2565

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ (Online) ครึ่งวัน

อ.จันทรา สิงหพันธู
27 กันยายน 2565

การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Online)

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
26 กันยายน 2565 การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption อ.รัชเดช อติกนิษฐ
  สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า  
29 กันยายน 2564 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (Online) อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
30 กันยายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (Online) อ.เชี่ยวชาญ 
30 กันยายน 2564

การวิเคราะห์ระบบการวัด - MSA

อ.ขัยมงคล ศิลธร

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

ค่าลงทะเบียน 

                         (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,900

273

(117) 

4,056 

   Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านๆละ  

3,500

245

105

3,640 

   สมัคร 3 ท่านๆละ  

3,200

224 

96 

3,328 

 
Online:  4
Visits:  815,476
Today:  85
PageView/Month:  1,639