www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

September 2023

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
4 กันยายน 2566 Effective Sales Coaching การสอนงานขายแบบโค้ชที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 กันยายน 2566 Sales Coordinator Who Can Boost Sales อ พรเทพ ฉันทนาวี 
6 กันยายน 2566 การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา สิงหพันธุ
7 กันยายน 2566 การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต๊อคยุค 4.0  อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
7 กันยายน 2566 การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต๊ทอคยุค 4.0 อ สมเกียรติ ลีรัตนขจร
7 กันยายน 2566

การขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขายและลูกค้ารายใหม่

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 กันยายน 2566

Professional Telesales

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
13 กันยายน 2566 Positive Thinking for Proactive Thinking อ.เชี่ยวชาญ
13 กันยายน 2566 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก อ จันทรา สิงหพันธุ
14 กันยายน 2566 การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง อ.เขียวชาย
14 กันยายน 2566

MSA 4th Edition การวิเคราะห์ระบบการวัด

อ.วัชระ  ศรีปาน
14-15 กันยายน 2566 ความรู้การนำเข้าส่งออกทั้งระบบ ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ที่ผู้ประกอบการควรรู้
อ จันทรา /อ.ฉัตรพล
15 กันยายน 2566 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่  Modern Purchasing Strategy อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
15 กันยายน 2566 

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ 
16 กันยายน 2566 เสริมทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 กันยายน 2566

 การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทนะ
19-20 กันยายน 2566

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

อ.พงศา
20 กันยายน 2566 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
22 กันยายน 256ุ6

จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคน  ให้ได้ใจ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 กันยายน 256ุ6 การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO9001:2015 & IATF 16949 : 2016    อ.ภูวดล ฉายาชวลิต
23 กันยายน 2566 การขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขายและลูกค้าใหม่ อ.พรเทพ
25 กันยายน 2566 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต๊อคเพื่อลดต้นทุน อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
25 กันยายน 2566 การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
26 กันยายน 2566

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ.เชี่ยวชาญ
26 กันยายน 2566

การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Online)

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
26 กันยายน 2566 ฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาฎีกา รุ่น 12 อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
27 กันยายน 2566  หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.จันทรา
27 กันยายน 2566 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ อ.เชี่ยวชาญ

28 กันยายน 2566 

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report & Why Why Analysis  
28 กันยายน 256ุ6 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
28 กันยายน 256ุ6 Finance for Non-Finance Manager การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่การเงิน อ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
28 กันยายน 2566 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า อ.วิรัตน์ บาหยัน
29 กันยายน 2566 ทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

ค่าลงทะเบียน 

                         (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7% 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,900

273

(117) 

4,056 

   Early Bird ชำระล่วงหน้าท่านๆละ  

3,500

245

105

3,640 

   สมัคร 3 ท่านๆละ  

3,200

224 

96 

3,328 

 
Online:  3
Visits:  909,551
Today:  554
PageView/Month:  1,680