www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

September

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 กันยายน 2562 Sales Excellence อ พรเทพ ฉันทนาวี
3 กันยายน 2562 จิตวิทยา “การเพิ่มยอดขาย” โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภท
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4 กันยายน 2562

Sales Planning & Sales Forecasting Analysis

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
5 กันยายน 2562 7D Negotiation Techniques อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 กันยายน 2562

การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
11/09/2019 การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
11-12 กันยายน 2562

ความรู้"การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ ภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 

อ.วัชระ ปิยะพงษ์  / อ.วิชัย มากวัฒนสุข
11 กันยายน 2562 OKRs : Objective & Key Result  อ.สัจพล ส่งสมบุญ
12/09/2019 การนำเสนองานอย่างได้ผล (Successful Presentation) อ.สมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์
12 กันยายน 2562 การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน อ ชัยรัตน์ ทินบัว
13 กันยายน 2562 QC 7 Tools/เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วย QC 7 Tools อ.ณรงค์ ตู้ทอง
13 กันยายน 2562

การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า ยุค 4.0

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
16/09/2019 Sales Coordinator/Sales Admin/Sales Support อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 กันยายน 2562 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
18 กันยายน 2019 การสื่อสาร ประสานงานและติดตามงานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 กันยายน 2562 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
20 กันยายน 2019 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต็อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
20 กันยายน 2562 ดร.กฤติน กุลเพ็ง
20 กันยายน 2562

FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version)

AIAG –VDA 1st edition

อ.ชัยมงคล ศิลธร
23 กันยายน 2562 การวางแผนและการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
24/9/2019 เทคนิคการบันทึกและเขียนรายงานการประชุม อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
25 กันยายน 2562

ปลดล็อก การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง ภาคปฎิบัติ

อาจารย์   คมคิด  คูณยากตปุญโญ
25 กันยายน 2562 Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อ.ณรงค์ ตู้ทอง
25/09/2019 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Target Selection Techniques) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25 กันยายน 2562 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงศ์
25 กันยายน 2562 เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ ดร.ฉัตรพล มณีกูล
26/09/2019 การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26 กันยายน 2562 การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC) อ.ชัยมงคล ศิลธร
25/09/2019 เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
27/09/2019 ก่ารขจัดของเสียในงานและลดต้นทุนในไลน์การผลิต อ.บรรพต เทพฤทธิ์
27 กันยายน 2562 หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
 27 กันยายน 2562

FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition

(สถานที่ พัฒนากลอฟ์คลับ ฿ รีสอร์ท จ.ชลบุรี)

 อ.ชัยมงคล ศิลธร
30 กันยายน 2562 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ อ.สมบัต น้อยหว้า
30 กันยายน 2562

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

อ.พิสิษฐ์  อุษยาพร

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  580,861
Today:  86
PageView/Month:  5,848