www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

September

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
11/09/2018 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
11/09/2018

FINANCE FOR NON-FINANCE MANAGERSการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

อ.พลกฤต โสลาภากุล
12/09/2018 เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
12/09/2018 การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)  อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
12/09/2018 เทคนิคการจัดทำงบประมาณ เครื่องมือสำคัญในการบริหาร อ.พลกฤต โสลาภากุล
13/09/2018 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network อ.พิทักษ์ บุญชม
13/09/2018 กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
14/09/2018 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
14/09/2018

การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า

อิเล็คทรอนิคส์ (SOC,RoHs,REACH/SVHC,ELV,PFOS/PFOA,DMF,IMDS)

อ.พิทักษ์ บุญชม
14/09/2018 การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างถูกกฏหมาย เมียนมา ลาว กัมพูชา อ.สมบัติ น้อยหว้า
17/09/2018 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
17/09/2018 ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางตลาด อ.พรเทพ ฉันทนาวี
17/09/2018 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ที่ประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ(ไทย-อังกฤษ) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์
18/09/2018 เทคนิคการขาย อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
18/09/2018 การสื่อสาร ประสานงานและติดตามงานอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20/09/2018 Professional Image & Best Personality อ.ญาณิมา ศรีมังคละ
20/09/2018 กลยุทธ์ CRM เพื่อเพิ่มยอดขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
20/09/2018 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
20/09/2018 Lean Management อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
21/09/2018 การปรับขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์
21/09/2018 การจัดการคลังสินค้าและสต็อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
24/9/2018 Powerpoint Advanced for Presentation อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
25/09/2018 การบริหารลูกค้า KEY ACCOUNT อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25/09/2018 Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
26/09/2018 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ ดร.ชัชวาลย์ อรวงศ์ศุภทัต
26/09/2018 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26/09/2018 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
27/09/2018 การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด(KPIs) อ.พิชิต สุจริตจันทร
27/09/2018 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
27/09/2018 Analytical Thinking Skills for Problem Solving อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
27-28/09/2018 ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออก อ.วัชระ ปิยะพงษ์/อ.วิชัย มากวัฒนสุข
28/09/2018 เรียนรู้สมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
28/08/2018 เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ Competency Based Interview อ พรเทพ ฉ้นทนาวี
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  6
Visits:  481,416
Today:  219
PageView/Month:  5,518