www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

June 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 มิถุนายน 2565

ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal


ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
2 มิถุนายน 2565 ทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กร อ.รัชเดช อติกนิษฐ
7 มิถุนายน 2565 เทคนิคการประมาณการและวางแผนการขาย อ.พรเทพ 
7 มิถุนายน 2565 การสื่อสารและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
7 มิถุนายน 2565 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
8 มิถุนายน 2565 เทคนิคการประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
8 มิถุนายน 2565 การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
9 มิถุนายน 2565 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 อ.จันทรา สิงหพันธุ
9 มิถุนายน 2565 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน 
9 มิถุนายน 2565   เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
9 มิถุนายน 2565 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
9 มิถุนายน 2565 Finance for Non-Finance Manager อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 
10 มิถุนายน 2565 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
10 มิถุนายน 2565 การหาความจำเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อ.พรเทพ ฉันทนาวี
11 มิุถุนายน 2565 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
23 มิถุนายน 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10 มิถุนายน 2565 ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบและสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร อ.วิชัย มากวัฒนสุข
9 มิถุนายน 2565 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Online)  อ จันทรา สิงหพันธุ
14 มิถุนายน 2565  การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
14 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Officer) อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
15 มิถุนายน 2565 Customer Demand Forecasting อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
15 มิถุนายน 2565 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา  สิงหพันธุ
15 มิถุนายน 2565  การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (Online) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
15 มิถุนายน 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 มิถุนายน 2565
กฎกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ
อาจารย์มนตรี  ยุวชาติ
16 มิถุนายน 2565

Training Roadmap & IDP Based on Competency

 Online 
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
 16 มิถุนายน 2565 การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
 อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17 มิถุนายน 2565

เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll )

อ.ศักดิ์ดา  ภูมิพันธ์
21 มิถุนายน 2565 Problem Solving & Decision Making

อาจารย์อาทิตย์ ตันติโกวิทย์

22 มิุถุนายน 2565 การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? เลื่อนไปจัดวันที่ 29 มิย 65) อ.สมบัติ  น้อยหว้า
22 มิุถุนายน 2565

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560 

อ.มนตรี ยุวชาติ และ อ.วิรัตน์ บาหยัน
22 มิุถุนายน 2565 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต
อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
22 มิถุนายน 2565
อ.สัจพล  ส่งสมบุญ
23 มิถุนายน 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก Fundamental in Import-Export

อ.จันทรา สิงหพันธุ
23 มิถุนายน 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 มิถุนายน 2565 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UPC 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า อ.มนตรี ยุวชาติ
24 มิถุนายน 2565 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
24 มิถุนายน 2565

50 ประเด็นสำคัญ

ที่ต้องทำให้ครบตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 (Online)

อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
23 มิถุนายน 2565

หลักสูตร Monodzukuri (online)

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
25 มิถุนายน 2565 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why Analysis และหลักการ 5 Gen อย่างมีประสิทธืภาพ (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
27 มิถุนายน 2565

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 

อ.วิรัตน์ บาหยัน
27 มิถุนายน 2565 การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่างๆ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่ง ที่ฝ่าย HR ค้องทราบ อ.สมบัติ น้อยหว้า
29 มิถุนายน 2565 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
อ.จันทรา สิงหพันธ์
29 มิถุนายน 2565 การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? อ.สมบัติ น้อยหว้า
29 มิถุนายน 2565 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่  อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
29 มิถุนายน 2565 พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์  อ.วรเกษมสันต์
29 มิถุนายน 2565  Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition) Online  อ.ชัยมงคล ศิลธร
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  815,469
Today:  78
PageView/Month:  1,632