www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

June 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
5 มิถุนายน 2564 การเพิ่มค่า oee และ loss time ในกระบวนการผลิต (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
8 มิถุนายน 2564 ลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Online) อ.จันทรา  สิงหพันธุ
9 มิุถุนายน 2564 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
9 มิถุนายน 2564

กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือก” (Online) 

ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
10 มิถุนายน 2564 เทคนิคการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) Online อ.ศักดิ์ดา ภูมิพันธ์
14 มิถุนายน 2564

เจาะลึก...การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร..?    (Online Training)

อ.สมบัติ  น้อยหว้า
10 มิถุนายน 2564 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9-10 มิถุนายน 2564 ครบเครื่องเรื่อง"การนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบและสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร อ.วิชัย มากวัฒนสุข
10 มิถุนายน 2564 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Online)  อ จันทรา สิงหพันธุ
11 มิถุนายน 2564

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อ.วัชระ  ปิยะพงษ์
11 มิถุนายน 2564

ารประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน (Online)

(Job Evaluation and Classification Workshop)

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
12 มิถุนายน 2564 Customer Demand Forecasting (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
15 มิถุนายน 2564 นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ ให้ได้ยอด Consultative Selling Skills (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
15 มิถุนายน 2564

การคิดเชิงนวัตกรรมในงานด้วยเทคนิค Mr.Scamper

(Innovation Thinking By Mr.Scamper Techniques) (Online)

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
16 มิถุนายน 2564  เทคนิคการนำเสนอ Story Telling แบบที่ปรึกษาการขาย (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
16 มิถุนายน 2564 สร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
16 มิถุนายน 2564 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  (Succession Planning) Online  ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
 16 มิถุนายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (Online 1 วันเต็ม)  อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
17 มิถุนายน 2564

การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์” (Online)

(Supply Chain & Logistics Management)

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
17 มิถุนายน 2564

เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (Online)

 อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
17 มิถุนายน 2564 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
18 มิุถุนายน 2564 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต (Online)
อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
19 มิถุนายน 2564 Sales for Non-Sales (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
22 มิถุนายน 2564

ลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (Online)

อ.จันทรา สิงหพันธุ
18 /June/ 2021 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อ.อานุภาพ พันชำนาญ
18 มิถุนายน 2564

การบริหารโครงการและการประเมินความคุ้มค่าการลงทุน 

(Project Management & Feasibility Study) New Course

คุณธีระยุทธ  พิบูลรุจนานนท์
18 มิถุนายน 2021 การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22 มิถุนายน 2021 สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ (Online)
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
23 มิถุนายน 2564

หลักสูตร Monodzukuri (online)

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
24 มิถุนายน 2564 Incoterm 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Online)
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
24 มิถุนายน 2564  STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC Online  อ.ชัยมงคล ศิลธร
25 มิถุนายน 2564 ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2563) Online ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
25 มิถุนายน 2564 การแก้ไขปัญหาด้วย 5 Why Analysis และหลักการ 5 Gen อย่างมีประสิทธืภาพ (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
25 มิถุนายน 2564

Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition) Online 

 อ.ธนุเดช ธานี
29 มิถุนายน 2564

การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
29 มิถุนายน 2564 AIAG VDA FMEA 1st editiion (Online)
อ.ชัยมงคล ศิลธร
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  5
Visits:  785,918
Today:  4
PageView/Month:  8,168