www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

July 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
เสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน) อ.ปัลลพ สัจจรักษ์
4 กรกฎาคม 2565 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 26 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 กรกฎาคม 2565 สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ  Professional Telesales  อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
6 กรกฎาคม 2565 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
6 กรกฏาคม 2565

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
6 กรกฎาคม 2565

ทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ Skills for Training officer

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
7 กรกฎาคม 2565

จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
7 กรกฎาคม 2565 เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า (SPIN Selling) อ.รัชเดช อติกนิษฐ
7 กรกฎาคม 2565 ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
8 กรกฏาคม 2565 การเพิ่มค่า oee และ loss time ในกระบวนการผลิต (Online) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
8 กรกฏาคม 2565 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (JD) บนพื้นฐาน Competency (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
9 กรกฎาคม 2565  “เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ อ.รัชเดช อติกนิษฐ
12 กรกฎาคม 2565  วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
12 กรกฎาคม 2565

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี ยุวชาติ และ อ.วิรัตน์ บาหยัน
12 กรกฎาคม 2565

เทคนิคการประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน

Job Evaluation and Classification : Workshop


อ.พงศษ บุญชัยวัฒนโชติ
14 กรกฎาคม 2565 การพัฒนาพนักงานรายบุคคล IDP  (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง 
15 กรกฎาคม 2565 จิตวิทยาการบริหารให้ได้ใจและได้งาน อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15 กรกฎาคม 2565 Logistic & Supply Chain คลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า  อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
18 กรกฎาคม 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 

อ.จันทรา สิงหพันธุ
18 กรกฎาคม 2565

เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
18 กรกฎาคม 2565 Online การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 กรกฎาคม 2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อ.พรเทพ ฉันทนาวี
19 กรกฎาคม 2565 การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน 

เพื่อแก้ปัญหาแรงงานในยุควิกฤติโควิด

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
19 กรกฎาคม 2565 การวางแผนการขายและการตลาดในยุค Disruption อ.รัชเดช อติกนิษฐ
20 กรกฎาคม 2565

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี ยุวชาติ
20 กรกฎาคม 2565 Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
20 กรกฎาคม 2565 เทคนิคการเจรจา ติดตามทวงหนี้อย่างมืออาชีพ  
อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
22 กรกฎาคม 2565

กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้

อ.สัจพล ส่งสมบุญ
22 กรกฎาคม 2565 ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ  

ภาษีและพิธีการศุลกากรที่ผู้ประกอบการควรรู้

อ.วิชัย มากวัฒนสุข
 22 กรกฎาคม 2565

 

เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

 อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
22 กรกฎาคม 2565 การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
22 กรกฎาคม 2565 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน IATF 16949:2016 อ.วัชระ ศรีปาน
25 กรกฎาคม 2565  ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก อ.จันทรา  สิงหพันธุ
25 กรกฎาคม 2565

การบริหารคลังสินค้ามาตรฐานและคลังสินค้าทันสมัย 

Warehouse Management

อ.สมฤทธ์  ชุณหรัศมิ์
26 กรกฎาคม 2565 กลยุทธ์การตลาดและการขาย  4.0 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26 กรกฏาคม 2565 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
26 กรกฎาคม 2565  การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning&Control) อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
26 กรกฎาคม 2565

การประเมินผลการฝึกอบรมและการเขียนรายงานสรุปผลการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 กรกฎาคม 2565 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่  อ.กมลทิพย์  จันทรมัส
27 กรกฎาคม 2565 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์  อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
27 กรกฎาคม 2565

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

อ.จันทรา สิงหพันธุ
29 กรกฎาคม 2565

Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)  


อ.ช้ยมงคล ศิลธร

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ info.ptstraining@gmail.com   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  5
Visits:  815,439
Today:  48
PageView/Month:  1,602