www.ptstraining.in.th

 

 

 

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโดยไม่ใช้ราคา

วันที่ 9 มีนาคม 2565

     

ระยะเวลา 1 วัน  

 เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ


 

 

หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้พนักงานขายและบริการ สามารถเจาะเข้าไปในใจของลูกค้า คือทักษะสำคัญในการสร้างความอยาก ทักษะการเชิญชวนที่กระตุ้นความฉงนให้สนใจ และลูกค้ายินดีที่จะซื้อด้วยความเต็มใจ การเสนอขายก็ย่อมมีโอกาสในการปิดการขายที่สูงขึ้น โดยการเสนอขายจะปิดลงได้ด้วยการพึงพอใจที่จะซื้อ และลูกค้ารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการขายมากกว่าการเป็นผู้อยู่ในฐานะถูกขายหรือยัดเยียดให้ซื้อ อันเป็น "กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย" ในการเสนอขายอย่างมี "กลยุทธ์" นั่นเอง                                               

 

 

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้ 

1. มีทักษะการรุกและเร้าให้ปิดการขายที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ใช้หลักจิตวิทยาเข้าถึงใจลูกค้า ด้วยการใช้วิธีการสนทนาเปิดและปิดการขายหรือการเจรจาต่อรอง

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ภาคการขาย : 

      1. ผูกมิตรมิตรก่อนขาย : เรียนรู้สไตล์ของคนในแบบต่างๆกับวิธีการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าได้ดี

      2. สร้างความกระหายอยาก : กระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อ

      3. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง : การแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง

      4. นักขายคือ "ผู้กำกับ" กรอบ/ขอบเขตการขาย

      5. อย่า "หลอกขาย"  

 

        ตัวอย่างเช่น

      1. อย่าพูดคำว่า "ไม่"

      2. จงเอ่ยคำ "ชื่นชม" ลูกค้า

      3. อย่าเถียงกับลูกค้า และให้แสดงเพียงการรับรู้ว่า "เหรอครับ / ค่ะ" แทนการ "โต้เถียง"

      4. - 15. ................................................................

      18.จงใช้หลัก "พลิก-ค้น-พบ"   

       1. Seasonal pricing

       2. Pricing by type of customer

       3. Discount pricing

       4. Price lining 

       1. Affinity Strategy

       2. Cross Sales Strategy 

       3. Up Sales Strategy  

       4. Tow Sales Strategy

-           เทคนิค ใช่ แต่

-           เทคนิค ทำไม เพราะอะไร และทำไม

-           เทคนิคศอกกลับ/บูมเมอแรง

-           เทคนิคชงเอง กินเอง

-           เทคนิคเปรียบเทียบ

-           เทคนิคชดเชย

-           เทคนิคเลือกตอบ

-           เทคนิค Flip-Find-Found

-           เทคนิค Feel-Felt-Found

       - เทคนิค Either or

       - เทคนิค Push back

       - เทคนิค Reference

       - เทคนิค Balance sheet

       - เทคนิค Next step

       - เทคนิค Dead line

       - เทคนิค Cherry picker

       - เทคนิค Good chance 

ภาคการเจรจาต่อรอง : 

- การควบคุมเกม Control

- การปรับเปลี่ยนจุดยืน Convert

- การโน้มน้าวใจ Convince

- เป้าหมายที่อยากจะได้ Gain

- เป้าหมายที่ต้องได้ Goal

- เป้าหมายที่รับได้ Get

- กฎในการ “สร้างอำนาจ”

- กฎในการ “ขอ”

- กฎในการ “ให้”

- กฎในการ “ปรับข้อเสนอ”

- กฎในการ “แลก”

- กฎในการ “อ่าน” สัญญาณของคู่เจรจา

- กฎในการ “ส่ง” สัญญาณแก่คู่เจรจา

 

 

- หลักการสังเกต “สีหน้า”

- หลักการสังเกต “สายตา”

- หลักการสังเกต “แสดงของมือ แขนและขา”

- หลักการสังเกต “น้ำเสียง”

- หลักการสังเกต “ท่านั่ง”

1. Give and Take                         11. A Whole Bunch            

2. Bad and Worse                        12. Change gear      

3. Last straw                               13. Split Items

4. Urgent or Rush                        14. Power or Authorize Limited                         

5. Wait for a rainy day                 15. Secret     

6. Push Back                               16. Fish Nibble

7. Good Cop, Bad Cop                  17. Reference

8. Standing                                 18. Change Person

9. Next Time or In the Future       19. Time Out

10. No Appointment Meeting         20. Half & A Half  

 

วิทยา : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี  

 


รูปแบบการเรียนรู้

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน 

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

กรณีชำระเงินหน้างาน

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,500

245

(105)

3,640

 

 
Online:  1
Visits:  803,327
Today:  47
PageView/Month:  4,027