www.ptstraining.in.th

                   

 

 

     Professional Telesales

           เทคนิคการขายทางโทรศัพท์

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโซนสุขุมวืท


 

 

หลักการและเหตุผล:

 

การขายทางโทรศัพท์ดูเป็นเรื่องง่าย ๆ และเป็นช่องทางหนึ่งลงทุนน้อยและทุกองค์กรเลือกใช้ องค์กรต่าง ๆ จึงใช้”การขายทางโทรศัพท์ มาเป็น”กลยุทธ์” ได้แต่การปฏิเสธ และรอติดต่อกลับ หรือ ช่างเสียเวลาและทรัพยากรทีลงทุนลงแรงไป

แต่ ปัญหาที่ว่านี้ ! จะหมดไปเพราะ พนักงานขายของท่านจะเลิกพฤติกรรม 3 อย่าง ดังต่อไปนี้

1. โทรหาลูกค้า แล้วก็พูดไม่หยุด! เพราะเข้าใจผิด คิดว่า การพยายามใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองลูกค้าแล้วจะมีโอกาสปิดการขายได้ แต่กลับกลายเป็นการสร้างความรำคาญให้กับลูกค้าและทำลายธุรกิจโดยไม่รู้ตัว !

2. โทรหาลูกค้า แล้วก็ใช้ภาษาขายที่ผิด เช่น “ไม่รับไว้เหรอค่ะ” หรือ “ไม่สมัครใช่มั้ยค่ะ”                       

 

3.  โทรหาลูกค้า แล้วก็ไม่มีเทคนิคช่วยคุย เพราะการขายทางโทรศัพท์นั้น พนักงานขายไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกตปฏิกิริยาตอบโต้ของลูกค้าได้ (ลูกค้าสนใจ ไม่สนใจ เมินหน้าหนีหรือไม่) จึงผูกขาดการลื่อสารเพียงทางเดียว ขาย ขาย ขาย / เสนอ เสนอ เสนอ โดยไม่อาจรับรู้ว่าลูกค้ารู้สึกเช่นไร กำลังสร้างหรือทำลายโอกาสการขายอย่างน่าเสียดาย !  ดังนั้น หลักสูตร “กลยุทธ์การขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ” จักชี้แนะและถ่ายทอดเทคนิคขั้นเทพ กุญแจที่ไขสู่ความสำเร็จในการขายทางโทรศัพท์ให้แบบถึงแก่นกะเทาะเปลือก

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพิ่มทักษะและเทคนิคในการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ขยายโอกาสการขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพอใจให้ลูกค้า

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 

  1.  4I เป้าหมายของธุรกิจผ่าน “กลยุทธ์การขายทางโทรศัพท์”
  2.  4 ธาตุ สำหรับคนที่ทำหน้าที่ “Telesales หรือ Telemarketing
  3.  4 จังหวะ ในการให้บริการทางโทรศัพท์
  4. 6 ขั้นตอนการขายเชิงรุก (Outbound) ประกอบด้วย

4.1 เปิดฉาก (Opening) 2 แบบ โดยการเขียนบทสนทนาขายจาก Selling point จากสินค้าและบริการด้วย “Punching Word Techniques” เพื่อนำเสนอ Product ให้ลูกค้าสนใจ

4.2 เก็บเกี่ยวข้อมูล (Probing) จากคู่สนทนา โดย “Questioning Techniques”

4.3 เสนอแนะ (Presenting) ด้วยเทคนิค SAB-D Techniques

4.4 ขจัดข้อโต้แย้ง (Objection Handling) ด้วย 9 เทคนิค เช่น Push Back , Fact-Flip-Found , Feel-Flip-Found

4.5 ปิดการสั่งซื้อ Closing ด้วย 9 เทคนิค เช่น Either or, Next Step , TCO Techniques

4.6 การต่อตลาด (Referal)

 5 ขั้นตอนการขายเชิงรับ

6.การวิเคราะห์และจัดการกับลูกค้าแต่ละประเภท เช่น

 

 7. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย

 

วิทยากร  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ประสบการณ์ทำงาน 

 

 

 

(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

 

 

 

Pro สมัคร 3 ท่านๆละ 3,300 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

 

 
Online:  5
Visits:  537,647
Today:  407
PageView/Month:  11,867