www.ptstraining.in.th

 

Excel Advanced for PivotTable  & Database Techniques

จัดวันที่ 14 มกราคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท 


หลักการและเหตุผล

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ Excel หรือผู้ที่ใช้ Excel เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ยังใช้งานไม่ค่อยคล่อง ไม่ค่อยชำนาญ เช่น ใช้งาน Excel พิมพ์งานในลักษณะเหมือน Word หรือใช้งานเพียงแค่สูตรฟังก์ชันธรรมดาได้แก่ SUM, COUNT, AVERAGE, MAX, MIN พอถึงเวลาที่จะใช้งาน Excel ขั้นสูงขึ้นไปไม่สามารถทำได้  (โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเก่ง Excel แบบครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลางได้โดยใช้เวลาแค่เพียง 1 วัน)

 

วัตถุประสงค์ 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 


เนื้อหาการอบรมสัมมนา

  1. วันนี้คุณเข้าใจ Excel อย่างถูกต้องหรือยัง

 

  1. ป้อนข้อมูลอย่างไรไม่ให้พลาด

 

  1. ความสำคัญของการ Format Cells และการกำหนด Style ที่ไม่ควรมองข้าม

 

  1. ข้อมูลขนาดใหญ่จัดการอย่างไรดี

 

  1. การสรุปข้อมูลจากหลายๆ ไฟล์ (Consolidate)

 

  1. สร้างกราฟให้ได้ดั่งใจ (Insert Chart & Sparkline)

 

  1. ประเด็นเรื่องของการคำนวณ (การคำนวณขั้นพื้นฐาน)

 

  1. จับประเด็นเรื่องของการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

 

  1. เครื่องมือสำหรับช่วยในการติดตามสูตร (Formula Auditing)
  2. Tips & Tricks & Techniques และเก็บตกประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ลักษณะการฝีกอบรม

 

ระยะเวลาอบรม     

จำนวน 1 วัน (7 ชั่วโมง)  อบรมเวลา 09.00 - 17.00 น.

 

 

อัตราค่าอบรม

          (รวมค่าวิทยากร  และเอกสารบรรยาย อาหารกลางวัน เครื่องดื่มชา-กาแฟ)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ

    ค่าสัมมนา / 1 คน

3,900

273

(117)

4,056

     Pro สมัคร 3 คนๆละ

3,500

245

(105)

3,640

 

                             สถาบันฯ มี Notebook ให้ฝึกเรียน (ไม่ต้องนำมา)


 
Online:  2
Visits:  815,463
Today:  72
PageView/Month:  1,626