www.ptstraining.in.th

 

 

การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 26

(ThePower of Negotiation)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 

Grandsukhumvit Bangkok Hotel หรือเทียบเท่า


 

หลักการและเหตุผล 

ในการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ทักษะหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” เหตุผลก็เพราะว่า “ทุกคนมีเป้าหมาย” “ทุกองค์กรมีข้อจำกัด” และ “ทุกฝ่ายต้องการได้เปรียบ” ซึ่งบ่อยครั้ง หรือด้วยจำนนต่อสถานการณ์โดยปริยาย ที่เราต้องยอมเสียเปรียบ ยอมให้ และพ่ายแพ้ เพียงเพราะ “ไม่รู้” “ไม่ชำนาญ” และ “ไม่มียุทธวิธี” ในการเจรจาต่อรอง จึงทำให้ต้อง “ตกเป็นเหยื่อ” หรือ “เบี้ยล่าง” ในทุกคราวที่มีการเจรจาต่อรอง แต่ถ้าหากเราได้ “เรียนรู้” และ “ฝึกฝน” ก็ย่อมเชื่อมั่นได้ว่า “เทคนิคการเจรจาต่อรอง” ถือเป็น “เครื่องมือ” ที่ทำให้ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองครั้งใหม่ ท่านไม่ “ตกเป็นรอง” อีกต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์


 หัวข้อการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

  1. ความเหมือนที่แตกต่างของ…

-          Bargain คืออะไร

-          Negotiation คืออะไร

2. เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

-          Type of Power

-          Source of Power

-          Power Grid

20 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1.ยุทธวิธีเล่นลูกต่ำ                                                     11.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 3                                 

2.ยุทธวิธีเล่นลูกสูง                                                     12.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 11               

3.ยุทธวิธี Limited                                                     13.ยุทธวิธีสับขาหลอก

4.ยุทธวิธี Urgent                                                      14.ยุทธวิธีพระเอก/ผู้ร้าย

5.ยุทธวิธีรอคอย                                                         15.ยุทธวิธีอันธพาล

6.ยุทธวิธีแย่กับแย่กว่า                                                   16.ยุทธวิธีให้และขอกลับ

7.ยุทธวิธีเปลี่ยนเกียร์                                                    17.ยุทธวิธีปลาตอด

8.ยุทธวิธีเปลี่ยนตัว                                                       18.ยุทธวิธีISO

9.ยุทธวิธีแยกชิ้นส่วน                                                     19.ยุทธวิธีเผยความลับ

10.ยุทธวิธีรวมเหล่า                                                       20.ยุทธวิธีมุ่งอนาคต

  1. กฎการเจรจาต่อรองที่ได้ผล
  2. ข้อควรจำในการเจรจาต่อรองที่ห้ามฝ่าฝืน 5 ประการ
  3. คำพูดติดปากสำหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
  4. 7.       จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา 
  5. สรุปและตอบคำถาม

วิทยากร             อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ประสบการณ์ทํางาน 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 

              (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ราคาท่านละ 

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird (5 วัน)จ่ายก่อนลดพิเศษ 

3,500

245

(105)

3,640

 Pro สมัคร 3 ท่านๆ ละ

 3,300  231  (99)  3,432

 


 

 
Online:  13
Visits:  537,643
Today:  403
PageView/Month:  11,862