www.ptstraining.in.th

 

 

Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support

พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย

วันที่ 16 กันยายน  2562

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ

 

þหลักการและเหตุผล 

งานขายถือเป็น “ทัพหน้า” ในการ “หารายได้” เข้ามาสู่องค์กร และทุกวันนี้ การทำงานของทุกองค์กรล้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ “ทัพหลัง” คือ “พนักงานธุรการขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย (Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support) จึงกำลัง “รับบทบาทหนัก” ในการ “ติดต่อ/ติดตาม/ประสานงานข้ามสายงานไปกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ฝ่ายขายต้องเข้าไปโยงใยงานกันเป็นตาข่าย (Matrix Function) ไม่ว่าจะเป็น “ฝ่ายผลิต” “ฝ่ายจัดส่ง” ฝ่ายติดตั้ง” เป็นต้น จน “กระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการ” นั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า ซึ่ง “พนักงาน Sales Co.” ต้อง “เผชิญกับลูกค้า” ทางหนึ่งและต้อง “เผชิญกับฝ่ายงานในองค์กรตนเอง” อีกทางหนึ่ง ดังนั้น การเป็น “คนกลาง” ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถอะไรบ้าง เพื่อให้ “ภารกิจ” นี้สำเร็จลุล่วง  

 

þวัตถุประสงค์ 

: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม... 

 

หัวข้อการอบรม       

-นักสื่อสาร (Communicator)

       -นักกำกับการสนทนา (Conductor)

        -นักมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Coordinator)

       -นักโน้มน้าว (Convincer)

   1.การทำงานเชิงรับ(เชิงแก้ปัญหาและตัดสินใจ) ในกรณี เช่น

        - การรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก สินค้าล่าช้า สินค้าส่งผิดรายการ สินค้าชำรุด เป็นต้น

   2.การทำงานเชิงรุก(เชิงขยายตลาดและพลิกวิกฤติเป็นโอกาส) ในกรณี เช่น

- การสร้างโอกาสทางการขาย การขายต่อยอด การขายต่อเนื่อง การขยายฐานลูกค้า เป็นต้น

   3.การทำงานเอกสาร เช่น การติดตามเอกสารต่างๆ ใบเสร็จ ใบวางบิล เป็นต้น

-Listening Technique:เทคนิคการฟัง 3 เรื่อง 10 ระดับ

-I Message Technique:เทคนิคการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสาร

-Questioning Technique:เทคนิคการตั้งคำถาม

-Reflecting Technique:เทคนิคการสะท้อนอารมณ์เพื่อลดความโกรธและเข้าใจกัน

- C:ตั้งคำถามเพื่อแสวงหาข้อมูลให้กระจ่างชัด

- L:ฟังเพื่อแยกแยะรายละเอียด

- E:สะท้อนความเข้าอกเข้าใจของสถานการณ์ในแต่ละฝ่าย

- A:แสดงความขออภัย

- R:ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

-Result = ผลลัพธ์

       -Recovery = สิ่งชดเชย

       -Reason = ให้เหตุผล

       -Relationship = รักษาความสัมพันธ์

วิธีการฝึกอบรม: 

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 

เหมาะสำหรับ: 

วิทยา : อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัติตามเอกสารแนบ) 

การศึกษา 

ประสบการณ์ทำงาน 


Fee Seminar/ อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน 

                                                (รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย อาหารกลางวัน Coffee Break 2 มื้อ)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

    ค่าสัมมนา / 1 ท่าน

3,900

273

(117)

3,056

    Early Bird ชำระล่วงหน้า

3,500

245

(105)

3,640

 สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,300 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

วิธีการชำระเงิน: 

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

  1. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

 

 
Online:  3
Visits:  610,519
Today:  268
PageView/Month:  10,238