www.ptstraining.in.th

 

กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์

 


 

หลักสูตร  กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ       บรรยายโดย อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์ 

 หน่วยงานจัดซื้อซึ่งจัดเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การดูแล รับผิดชอบการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหรือจำหน่าย จึงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่จะต้องเพิ่มพูน พัฒนาทักษะด้านการจัดซื้อต่างประเทศให้มีความเข้าใจและชำนาญยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของรายละเอียดงาน เอกสาร หลักเกณฑ์ พิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เสียเปรียบในการทำสัญญาการค้า

หลักสูตร “งานจัดซื้อต่างประเทศ” จะนำเสนอวิธีปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อ การจัดเตรียมเอกสารทางการค้าพิธีการ และเงื่อนไขทางการค้า เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีปฏิบัติและกระบวนการงานจัดซื้อต่างประเทศ พร้อมวิธีป้องกันและแก้ไข

2. กรณีสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมีปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

 

3. สิ่งที่ควรทราบก่อนการดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เอกสารสำคัญในการดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

 

4. ประเด็นหลักในการดำเนินการจัดทำสัญญาการค้าในการจัดซื้อต่างประเทศ

 

5. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms/Incoterms 2010) ข้อตกลงในการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (Payment Terms) เกณฑ์การชำระเงินรูปแบบต่างๆใน การจัดซื้อต่างประเทศ

 

6. กระบวนการและรายละเอียดในการจัดซื้อสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 

7. กระบวนการจัดซื้อสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินด้วยตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร Bill for Collection (B/C)

 

8. การใช้สินเชื่อ Trust Receipt (T/P) รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการขนส่ง และเงื่อนไขในการชำระเงิน

9. ความรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการปฏิบัติของสภาหอการค้า UCP 600

10. แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

11. ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร

วิทยากร

 อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

 ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า-ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกเข้า 

 

    (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

ราคาสุทธิ 

   ค่าสัมมนากรณีชำระหน้างาน ราคาท่านละ 

3,900

273

(117)

4,056

    Early Bird ชำระล่วงหน้า 

3,500

245

(105)

3,640

  Pro สมัคร 3 ท่านขึ้นไปท่านละ 

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com ,ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 


 
Online:  5
Visits:  490,598
Today:  414
PageView/Month:  8,467