www.ptstraining.in.th

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ

วันที่ 4 มีนาคม 2562

09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26


 

 

หลักการและเหตุผล 

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจาก ภาพลักษณ์ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ดีย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเองเช่นกัน หลายครั้งเราคงเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นบนโลกและต่างก็เล่าถึงความสำเร็จของตนเอง แต่ความจริงแล้วเนื้อหาที่สำคัญกลับถูกถ่ายทอดเพียงแค่ 10% ในเรื่องทั้งหมดที่คนสำเร็จเล่ามา นั้นคือ เขาได้รับโอกาสจากตัวเขาเอง ดังนั้นการที่จะทำอะไรให้ราบรื่นหรือแม้กระทั่งสร้างสเน่ห์ให้ผู้ติดต่อเกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงถือเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นองค์กรใดที่สามารถฟูมฟักทักษะต่างๆ เหล่านี้ได้ก็ย่อมที่จะสร้างโอกาสให้กับองค์กรตนเองได้อย่างมากมายจากการเปิดทางของตัวแทนในองค์กรที่จะขับพลังแห่งบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ทรงสเน่ห์เพื่อสร้างความสำเร็จที่แท้จริง

 

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการแต่งกาย มารยาท และแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่องานบริการที่ดีเลิศและการแสดงบุคลิกภาพเพื่อความประทับใจ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารได้อย่างดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานบริการของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ตรงใจกับผู้อื่น

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงโอกาสที่มาจากการปรับบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจ

 

 

 • ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน
 • กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ
 • 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น
 • กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
 • ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ
 • บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ
 • หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ
 • กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจ
 • ด้านที่ 2 สื่อสารพิชิตใจ ให้ได้ใจ ได้งาน
 • หลักการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
 • เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยวิธีพูดที่ดี
 • ข้อควรระวังในการสื่อสารที่ทำให้เกิดผลเสีย
 • กิจกรรม การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในงาน

ด้านที่ 3 การคิดบวกผนวกการคิดดี

 • คิดเชิงบวกสร้างได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน
 • เทคนิคการสร้างความเข้าใจในการคิดบวกที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์
 • กิจกรรม การคิดบวกทรงพลังสร้างความประทับใจ
 
 

ด้านที่ 4 หลักการสร้างใจแห่งเสน่ห์ที่น่าหลงใหล

 • จิตบริการที่เป็นหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสขอชีวิต
 • บริบทของการผสมผสานการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ
 • สรุปการอบรม

วิทยากร  อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 
 
 
 

อัตราค่าอบรม/สัมมนา    (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา) 

ค่าอบรม  

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

   ค่าสัมมนากรณีชำระหน้างาน ราคาท่านละ 

3,900

273

(117)

4,056

    Early Bird ชำระล่วงหน้า 

3,500

245

(105)

3,640

  Pro สมัคร 3 ท่านขึ้นไปท่านละ 

3,200

224

(96)

3,328

ใบประกาศจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

 

 

 

 

 

 
Online:  12
Visits:  490,561
Today:  377
PageView/Month:  8,430