www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

April 2021

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 เมษายน 2021 เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
2 เมษายน 2564 เทคนิคการบันทึกและเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ อ.ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
2 เมษายน 2564

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

อ.บรรพต เทพฤทธิ์
2 เมษายน 2564 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
3 เมษายน 2564 Sales Engineer กับการพิชิตการขายและชนะใจลูกค้า New อ.ธนัยนันท์
8 เมษายน 2564 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย โดยไม่ใช้ราคา New อ.พรเทพ
9/Apr/2021 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
10/Apr/2019 การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน
อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
20 เมษายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (Fundamental of Purchasing Process) อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
20 เมษายน 2564 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)  
21 เมษายน 2564
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ
How to supervise Export Process for utmost Benefits
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
21 เมษายน 2564  เตรียมความพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR  New อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
22 เมษายน 2564 จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 เมษายน 2564

การประเมินผล ติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการฝึกอบรม

(Training Evaluation & ROI for Training)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
22 เมษายน 2564 การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) บนพื้นฐาน Competency (Online) ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
22 เมษายน 2564

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ 

 (มรท. 8001 : 2563) Online

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
22 เมษายน 2564

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  &

Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

อ.วัชระ  ศรีปาน
22 เมษายน 2564 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
23  เมษายน 2564

 

Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st


อ.วัชระ  ศรีปาน
24/04/2021 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต New  เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ อ.บรรพต เทพฤทธิ์
26 เมษายน 2564

STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition

Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition

อ.วัชระ  ศรีปาน
26 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก / Fundamental in Import-Export

อ.จันทรา สิงหพันธุ
26-27 เมษายน 2564  Train-the-Trainer  อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
27 เมษายน 2564

เทคนิคการปรับปรุงผลงานพนักงานและกฎหมายแรงงานต้องรู้ สำหรับ HR  และ Line Manager  New

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
27 เมษายน 2564

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (RoHS, REACH, ELV, IMDS)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
29 เมษายน 2564 เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ  New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
29/04/2021

การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

อ.ณรงค์ ตู้ทอง
29 เมษายน 2564 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ อ. จันทรา สิงหพันธุ
29 เมษายน 2564 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
29 เมษายน 2564  HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 เมษายน 2564 ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต /ทนายยิ่งพร 
30 เมษายน 2564  Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
30 เมษายน 2564 Analytical Skills for Logical Thinking อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
 

 

 

ทุกหลักสูตร นำไปจัดอบรมภายในองค์กรได้ทุกหลักสูตร  ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-175330, 086-6183752

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  785,921
Today:  7
PageView/Month:  8,171