www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

April 2024

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
1 เมษายน 2566

การบริหารจัดการ Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ศราวุธ  ไชยธงรัตน์
3 เมษายน 2567 โรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม อ.กษิดิศ  เจริญพันธ์
4 เมษายน 2567 าษีอากรที่เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการพนักงานที่ HR ควรทราบ อ.สิงหติย์กร ทวิพัฒน์
5 เมษายน 2566 การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online)  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
5 เมษายน 2566 กฎหมายควบคุมการนำเข้า-ส่งออก อ.มนตรี ยุวชาติ
5 เมษายน 2566 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน
7 เมษายน 2565 ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2022 อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
7 เมษายน 2565 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  อ.จันทรา สิงหพันธุ
7 เมษายน 2566

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0)

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
8 เมษายน 2566

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

อ.โยธิน ศรีดารา
8 เมษายน 2566 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
10 เมษายน 2566

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน 

(Career Path & Succession Planning)

อ.พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ
12 เมษายน 2566

 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ 

(Fundamental of Purchasing Process)

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
12 เมษายน 2566 การสื่่อสารและจัดการข้อร้องเรียน อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
18 เมษายน 2566 การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง รองรับปัญหาแรงงาน อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
18 เมษายน 256ุุ6 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Professional Telesales) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
19 เมษายน 2566

เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ IATF 16949:2016

IATF 16949 : 2016 Internal audit  

อ.ชัยมงคล ศิลธร
19 เมษายน 2566 เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา Preparing the Purchasing and Supply Contract อ. สุชาติ ประเสริฐสม
20 เมษายน 256ุ6

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่งที่ฝ่าย HR ต้องทราบ? 

อ.สมบัติ  น้อยหว้า
19 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ.จันทรา  สิงหพันธุ
21 เมษายน 2566

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี ยุวชาติ
21 เมษายน 2566

 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ


อ.จันทรา  สิงหพันธุ
21 เมษายน 2566  จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24 เมษายน 2566 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวขาญ รัตนามหัทธนะ
25  เมษายน 2566  จิตวิทยาโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อง่ายขายคล่อง อ.พรเทพ ฉันทนาวี 
25  เมษายน 2566 VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA
อ.รมณีย์ กองแก้ว
25  เมษายน 2566

 

Job Analysis & Smart JD


อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
26 เมษายน 256ุ6 การพัฒนาเทคนิคการขายเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ  อ.พรเทพ ฉันทนาวี 
25 เมษายน 256ุ7 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5 Why Analysis และ 5 GEN อ.บรรพต เทพฤทธิ์
26 เมษายน 256ุ6 การตีความข้อกำหนด Material Safety Data Sheet (MSDS) อ.กษิดิส  เจริญพันธ์
26 เมษายน 2566

กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้

อ.สัจพล ส่งสมบุญ
27 เมษายน 2566

การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย 


อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
27 เมษายน 2566 การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
27 เมษายน 2566 การบริการอย่างมืออาชีพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
28 เมษายน 2566 เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ  New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
 

 

 

ทุกหลักสูตร นำไปจัดอบรมภายในองค์กรได้ทุกหลักสูตร  ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-175330, 086-6183752

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

academy@rfs.co.th,
wanpen@hi-group.com,
achitpol.m@tkfs.co.th
adchasupa@gmail.com,
adda.appa7352@gmail.com,
adda_appa@hotmail.com,
adisorn.phi@srithaisuperware.com,
vorapol@purity.co.th,
adjima@abhaibhubejhr.org,
admin@3fexotic.com
admin@greenvci.co.th,
admin@jap-thailand.com,
admin@kstonecorp.cp.th,
wassana.sa@progressplus.co.th,
admin@siamkyodo.co.th
admin@sws.co.th,
admin01@stbt.co.th,
admin03@factorymate.net,
aduentem@bendix.co.th
aekapan@thaisugarmill.com
safety@mdt-th.co.th,
alisa@toashinto.com
amnuayporn.charasrotvutikul@gea.com,
amnuayporn_kaw@imcofoodpack.com,
anchalee.jamnongsue@sc.com,
Anchalee@eft.co.th,
angkana.cha@satinbed.com
AngkanaSanmuang@eurofins.com
anirutar@scg.com
anongnart.kaewkanya@tyson.com
anoochit@gmail.com,
anthicha.jee@nissan.co.th
anucha.mane@tipak.co.th
anugool.y@bkf.co.th,
anuwatk@kraois.com
aomdao.cl@rx.co.th
aomsiriwan01@hotmail.com,
apiromrudee@abbragroup.com
apisada@casio.com.sg
apisaksit@yahoo.com,
apivuth29680@hotmail.com
april.schirmer@ducati.com,
archida.15@gmail.com
areerath.chan@itochu.co.th,
areewan@medicainnova.com,
aruna@kslgroup.com
aruna@kslgroup.com,
asbpmm@egat.co.th,
asiagroup.training@gmail.com
asmanee123@gmail.com,
atakrit@kye.meap.com,
atipatn@hotmail.com,
atthapon.k@hotmail.com,
aung@hotmail.com
auttahuman888@gmail.com,
b.nicha@ananda.co.th,
bd.metalsheet@gmail.com,
bluelemon_pitpim@hotmail.com,
bomb_chp@hotmail.com,
boriphanman@aromathailand.com,
bpneng@yahoo.com
budsakorn@teral.co.th,
central0730@gmail.com
chacriya@commservsiam.com,
chadanuch@add-life.org
wipark.wong@gmail.com,
chairat.laprom@fresenius-kabi.com,
chairat30@hotmail.com,
chakrit.hkp@gmail.com,
chalermnan.an@mea.or.th
chalermpon.pum@hotmail.com,
chalita.p@tks.co.th,
chanamon@thapt.co.th
chanapol2013@gmail.com,
yupapornsila@gmail.com,
chanath_a@cmk.co.th
chanchanoksctp@gmail.com,
chanida.belle@gmail.com
Chanjirap@koei.co.th
wassana@aoth.in.th,
chanon@was.co.th,
chanunya.f@dpo.go.th
chanyanuch@aisyst.com
chanyasa@kv-electronic.com,
charin.utayanwutigul@gmail.com,
charin.utayanwutigul@hl-display.com
charoensakda.kat@kingriceoilgroup.com
chatchadaporn.pho@eurotecthai.com,
chatchalermc@jtexpress.co.th
chatchanok.sonthong@kuraray.com
chatkaewk@honda.th.com,
chayanit@mtsgoldgroup.com
chayapitch@gmail.com,
chinnaphak@toashinto.com
chompoohnut@yahoo.com,
chongprode@gmail.com,
chonticha@nhlog.co.th
chumroonpa@gmail.com,
chuneeng-seabea@fxem.co.th,
chutima.an@kmitl.ac.th,
cinamika@gmail.com
CPC Aumporn Maikonglay ,
cr.toyotatky@gmail.com,
cr@sinthoranee.com,
wannaporn.wa@thaipolycons.co.th
c-wassana@alpine-asia.com,
cweerawat@rcithailand.com
daranee.s@redcross.or.th
dccphutawanherb@gmail.com,
document@chiahong.com,
dskaewdang@gmail.com,
waroonkarn.c@gmail.com,
dsl-training@deestone.com,
w_ten@hotmail.com,
duangduean.eakwiboon@ekkeagle.com
duangjai.phi@medicpharma.co.th
duangkamon.g@rittal.co.th
duangporn_o@tistr.or.th,
vaisa2011@rocketmail.com,
Dusita.Molee@kurz.co.th,
eakkasit.biz@gmail.com,
Wanna.Mankarndee@gmail.com,
enu.nattaya@tpdrug.com,
f.thaweeporn@stc.muramoto.com
film_yuki@hotmail.com,
finance.wanncosmetics@gmail.com
g.sathirawongsakul@migroupinfo.com
varunya.p@pea-encom.com
gift_tskirt@hotmail.com
gonerawit.n@gmail.com
goyja@hotmail.com,
yodsak@mocap.co.th
gritsada_c@yahoo.co.th,
gun.tanapon@gmail.com,
hatunya@gmail.com
hr.1@rajratan.co.th
hr.admin1@spmetalwork.com
hr.info@vcargo.co.th,
warunee@union-nifco.co.th,
wimonrat@tfpf.co.th,
hr.psucoop@gmail.com
hr.tht@mambaby.com,
hr@2fellows.com,
worrawut.t@hmcpolymers.com,
hr@atcreative.co.th,
hr@bangkokinterfood.co.th,
hr@cosmonation.co.th
 
hr@gwgroups.com,
hr@ladpraohospital.com
hr@ntntrading.co.th
hr@pp-ontime.co.th,
wipa.c@kcst.co.th
hr@qpp.co.th,
hr@qualitygreen.com
hr@rayongboard.com
hr@realmotosports.com,
hr@superdry.co.th
hr@th.knightfrank.com,
hr@thaiplaspac.com
hr@thaiplaspac.com,
wathorn1@gmail.com
hr@tqs1986.com
hr@ukkgroup.com,
hr@vjgroupth.com
hr_group@cni-eng.co.th,
hradm_pmpth@newborn360.com
hrcentre@asadathai.com
hrd.srs@kisugargroup.com
HRD@thai-otsuka.co.th,
hrdept@almet.co.th
hr-development.het.cf@hitachi.com,
hrdsiamtin@gmail.com
hrhd.wanawat@gmail.com
hr-i8@kceinter.co.th
hrm_gfp@greatfoam.com
hrs.training@tappipes.com
wiroat_kit@windowslive.com
hru.thanphakson@tpdrug.com,
info@thaionlyone.com,
Jakkarin.Klinangkab@trigo-group.com,
jan.mathurin@gmail.com,
jane-dan-danail@msn.com
janjira.aeimsaaed@gmail.com,
wiphatta@netkasystem.com,
Wuttiporns@betagro.com,
janjira@pil.premier.co.th,
Janya.Korakan@younexa.com
jaroenchai.QC@kfpfood.com
jatupon_p@daikyo.co.th,
wilasini.k@apkgroup.co.th
jaturong.pinporn@sensient.com
ji-jik@hotmail.com,
jinatta.estella@gmail.com,
jinprapaporn.phanbuppha@siamcitycement.com,
jintana.nivasanont@agc.com
jintana@duckking.co.th,
jintanat@filtervision-thai.com,
jirachav@scg.com
jirapon@thaitobacco.or.th
jiraporn.me@starprint.co.th,
Jirapornc@dl.co.th,
jirasak.i@srtet.co.th
jirattha.run@pccms.ac.th
jirattikarnao@hotmail.com,
Jirawat.Dokput@solvay.com,
jitaree.b@thaibev.com
jitpisutk@kingfisher.co.th
jittakornph@utacgroup.com
Jittiwan.J@pttgcgroup.com
jolrajan@mic-th.co.th
jtriron1@smrc-automotive.com
jurairat_malaithong@pioneer.com.sg
k.kerdkomut@gmail.com,
k.weeranit2010@hotmail.com,
k.wittaya.8c@athp.th.azbil.com,
k@fivebond.com,
k_sintho@hotmail.com,
kaew@grace-gpc.com
kaewjai.k@chula.ac.th,
kallayaporn.kp@gmail.com,
Kamol.meenthammakun@maximintegrated.com
Kamolrat Phakkru ,
kamolwan.r@segroup.co.th
Kamonwan@mitsui-kinzoku.com
Kanistha.j@ubu.ac.th,
kanittha.pit@ricoh.co.th,
kannika.nam@uraipaints.com
kanokkan.s@nspct.nssmc.com,
nattakit.r@ucharoenestate.com
kanokporn@toa-chugoku.com
kanonnakorn@summersolution.co.th
Kanriya@swi.co.th,
kansiri@mouldmate.com
kanyaratoom2555@gmail.com,
kanyaratw@tatasteelthailand.com
karan.r@bgc.co.th
kasikamol@hotmail.com,
kate_hr_cni@hotmail.com,
kawinrat.k@phc.co.th
kedsupa@bcpggroup.com
kemacpikul@gmail.com,
Khunakorn Bankluay ,
khunnon@gmail.com
kidakarn@tipco.net,
kimhanbin1213@gmail.com
kinsen889@gmail.com
kittichai.k@th.belfor.com
kittikun.ksk@gmail.com,
kittipat.w@devakamosoth.com
kittiphume.aeidsee@gmail.com
kjootar@gmail.com,
knaowa@kku.ac.th
knexcorp16@gmail.com
komdao@crowncork.co.th,
komdsd@hotmail.com,
kpanida@tkoito.co.th,
yueialice@gmail.com
krengkai.c@fujitsu.com
kritipat.c@gmail.com,
kritsanahirunchanachoke@gmail.com
krupokk@gmail.com
kulisara@toapc.com
kuljang@yahoo.com
kulrat.j@hotmail.co.th,
kuludee@smscor.com
Kunlawattana.Nunsase@Exterran.com
Kunlawattana.Nunsase@Exterran.com;
kunnika@thanasteel.com,
kunthi57@gmail.com,
kusakagen1@gmail.com
vnilkaopeeb@cosma.com;
kusuma.sr@pt.co.th
kwana@hotmail.com,
kwanruan@tollway.co.th
labellon.mkt@gmail.com
Lakkana.wa@kumwell.com,
lavo-sale@hotmail.com
layermail@deltavet.com
Lk_ok-yes@hotmail.com,
mabundit.chutikan.ma@m-chemical.co.th
mai_m_0119@hotmail.com
maliwans@tatasteelthailand.com
manatsada.c@kcst.co.th
vacharapa.k@samsung.com
wanrisa.chaitap@gmail.com
mano.a@ttm-jda.com,
marasri@iwind.co.th,
Marika.c@securitas.co.th,
ma-surin@hotmail.com,
matikanaleesee01@gmail.com
mattana@ghp.co.th
waroonkarn.c@gmail.com,
mattana@ghp.co.th,
Mattanakarak@gmail.com,
May_management@hotmail.com,
mbccom@outlook.co.th
wichaya@qualitechplc.com
meenaw_jeab@hotmail.com,
metee@pclholding.com
miww.rcw@gmail.com,
mmaynapas@gmail.com
waritha.t@ku.th
mmmstd.gm@gmail.com,
monrudee.c@nteq-polymer.com
monthorn@rx.co.th
monticha@ulprint.co.th,
morn.chocknamchai@gmail.com
pannaporn@nhp.co.th,
mtanatip@rcithailand.com
mtreepornpairat@hkstrategies.com,
n.latthinanon@q8aviation.com,
nahathai@dextragroup.com
nalinnipa.i@lamsoon.co.th
NalintiP@bot.or.th
wipawan.p@ishi-mitsu.co.th
namtip.sir@gmail.com,
nancy.dharma@gmail.com,
Nanthaporn@kslgroup.com
Nanthaporn@kslgroup.com
napaporn_t@toagroup.com
napassanunnam@gmail.com,
napatsanan.su@vjgroupth.com,
naphat@eef.or.th,
naraphon.m@pro-finish.co.th,
withoonjaik@gmail.com,
nareerat_kan@tipcoasphalt.com
narong_f16@yahoo.com.sg,
narumollim@allnow.co.th,
nat@bangkokdrugstore.co.th,
NATAYAB@scg.com,
natchanon@innovasystems.co.th
wirat-yams@gfpt.co.th,
natee.t@frasersproperty.com,
witchanee.k@krones.co.th
natesuvees@panelplus.co.th,
nathakorn.ming@gmail.com,
natpaphatsir@gmail.com,
nattarinrada@captaincoating.com
nattawut@ddnature.co.th,
natthaphon.d@outlook.com,
natthaporn@tvothai.com
wanchai_s@shera.com
nautilius.maritime.aerospace@gmail.com,
neo_chawalit@hotmail.com,
netnapa.keawsrijun@exteraroma.com,
Netnaphas@hotmail.com,
Nichanach@varo.thai.com
nichaphat.k@grandunity.co.th,
nichatovankasame@gmail.com,
wilasini.k@apkgroup.co.th
nidchara20@gmail.com
nilpetchh2@gmail.com
nisa@thebluecircle.sg
admin@banzai.co.th
nittayaporn.fun@egat.co.th
noey4939JN@gmail.com,
nonglak7.swd@gmail.com,
nongnapat.ka@bch.coth,
noo_ae1987@hotmail.com,
noon-chindarat@gest.com,
ns.head@thainurse.org,
ntw.boondesh@gmail.com,
nuanpan@psc.co.th,
nuch_hr@tfpthailand.com
nuchada.n@rfs.co.th
nuttio@hotmail.com,
nutworkk@gmail.com,
odcaninnovation@gmail.com,
ojaan.maneewong@gmail.com,
Watcharee.Patchima@mcam.com
okdgeerawat@gmail.com,
onnicha@tacconsumer.com,
wonjaroon@gmail.com
order@cosmosandharmony.com,
ornuma@mc-towa.com,
yothin.kam@gmail.com,
p.apinya@k2alliedcomponent.com
p.kamphon@cp.sumiriko.com
wallapa@phisit.com
p_kattiya@hotmail.com,
paemsakorm@sixphase.co.th,
pajaree@planetcomm.com,
pakchanya@uac.co.th
pakkads@troycorp.com
pakwalun_m@cni-eng.co.th
palita.ser@cpf.co.th
palm_gundam@hotmail.com
pamporn@bendix.co.th
panchita.issarangkuranaayudhya@ecolab.com
Panida@dsgap.com,
panrawee.k@thiensurat.co.th,
pansa.lyu@gmail.com
panu.jbc@gmail.com,
paranee.jr@gmail.com
parichatk@siamtohcello.com,
parisa.patt@gmail.com
pariyakorn@nipponpaint.co.th;
pasagorn@f-plus.co.th,
patcharaporn.kaowkeaw@sodexo.com,
patcharin.w@thaibev.com,
pathatai.r@gmail.com,
patinya_j@thaitobacco.or.th,
Patompong Patun
patorachoo04@gmail.com,
Patphicha@neo-corporate.com
pattana.ptn1@gmail.com,
pattana_s@snjinter.com,
pattanachai.j@yahoo.com,
pattaraporn.w@energycomplex.co.th
pattaratorn.bo@pt.co.th
paulapiya7522@gmail.com,
peataizaza@gmail.com,
Pedpairin_k@millconsteel.com
peeeranat3344@gmail.com,
peeradech.cha@nissan.co.th,
peeraphat@directortoy.com
peerapongn@synteccon.com
penrapee@mrta.co.th,
perfect_hero@hotmail.co.th,
Personnel Np ,
personnel@wellman.co.th
pfba.kmutnb@gmail.com,
yupaporn.misuta@gmail.com,
phadungsak@tusm.thaisugarmill.com
phakjira.tausch@th.knightfrank.com,
phattharaphon.hunsin@rehau.com
phichamon_s@tallintelligence.com,
phimpimon.getteswong@global.mitsubishi-motors.com
phiracha.p@gmail.com,
phonnaphop@voltasystem.com,
phunsiri.s@mfu.ac.th,
phunthira.janta@practicum.co.th
phususa@hotmail.com
pichainote2@gmail.com,
pimrak.pee@mfu.ac.th,
Pimrapat@nsk.com,
pimsiri_put@tdem.toyota-asia.com
pimsuda.wisaikla@th.yokogawa.com,
pinthong.pr@gmail.com,
pinyarak@standrews-schools.com
pipatpong@tusm.thaisugarmill.com
pipingcon@gmail.com,
piyachat@atphone.co.th
piyachat@atphone.co.th,
Piyaporn.Chucherd@Exterran.com
Piyaporn.Chucherd@Exterran.com;
ployphand@support-pack.com
pniyomka@niyomkamarine.com,
pongbun.luekitinun@ap.sony.com,
pongrawee.n@gmail.com,
pongsants@gmail.com
ponson.p@egat.co.th
wullapatuk@gmail.com,
poonnix@gmail.com,
pornchanok_k@boonrawd.co.th
pornchanok_k@boonrawd.co.th,
pornpimon@siamtank.com
Pornpitcha.Yotawong@rb.com
pornsan@teampcba.com,
Oratai.jatuten@acs.co.th,
pornthawan2013@gmail.com
pornthepj@bts.co.th
pqstarch.hr@gmail.com
pramuel@gmail.com,
prapathip.t@th.yusen-logistics.com
praphaphat12@gmail.com,
prasert.rcpt@gmail.com
prasit_yooprasert@hotmail.com,
praween_pr@hotmail.com
Preeyanuch.Inpeng@kerrylogistics.com
preeyapornr@bts.co.th
prink@showa-regional.co.th,
priyaphorn.rakchat.xiber@3kbattery.com,
pro.saroj@gmail.com
pu@fragrance.co.th
publictraining.odtum_pt@thaiunion.com,
pummtipsuda@gmail.com,
 
Online:  3
Visits:  909,548
Today:  551
PageView/Month:  1,677