www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

April 2019

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 เมษายน 2019 จิตวิทยา "การเพิ่มยอดขาย" โดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละประเภท อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4 เมษายน 2562 Sales Excellence พนักงานขายชั้นยอด อ. พรเทพ ฉันทนาวี
4/Apr/2019 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
4/Apr/2019 Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
4/Apr/82019 เทคนิคการบันทึกและเขียนรายงานการประชุม (ไทย-อังกฤษ) เลื่อนไปวันที่ 9 พค 2562 อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
10/Apr/2019 การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน
อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

18 Apr 2019

Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 /04/2562 การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN) อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
19 เมษายน 2562 การบริหารและพัฒนางานธุรการ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
23/Apr/2019 การเจรจาเพื่อสร้างความพึุงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
24/04/2019 Internal Auditing of IATF 16949:2016 อ.ชัยมงคล ศิลธร
24/04/2019 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
2ุ4/04/2019 สุดยอดหัวหน้างานการผลิต อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
24/04/2019 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ใช่ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
24/04/2019 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต New อ.บรรพต เทพฤทธิ์
25/04/2019 การบริหารลูกค้า KEY ACCOUNT อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25/04/2019 การบริหารงานขนส่ง อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
25/ เมษายน /2016 การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสัมฤทธิ์ผล New อ.พิชิต สุจริตจันทร
26/04/2019 Incoterms @ 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26/04/2019 การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่ อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร
26/04/2019

Finance for Non-Finance Manager

อ.พลกฤต โสลาพากุล
26/4/2562 การพัฒนาพนักงานขาย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
27 เมษายน 2562  การเขียนบันทึก จดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
29/04/2019 เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข
29/04/2019 Professional Telesales อ ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
29/04/2019

การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

อ.ณรงค์ ตู้ทอง
30/04/2019

Production Planning & Control

อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
  ทุกหลักสูตร นำไปจัดอบรมภายในองค์กรได้ทุกหลักสูตร  ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-175330, 086-6183752  

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  4
Visits:  537,700
Today:  460
PageView/Month:  11,928