www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

April 2022

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2 เมษายน 2565

การบริหารจัดการ Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ศราวุธ  ไชยธงรัตน์
4 เมษายน 2565 การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online) เลื่อนไปวันที่ 25 เมย อ.พรเทพ ฉันทนาวี
4 เมษายน 2565 กฎหมายควบคุมการนำเข้า-ส่งออก อ.มนตรี ยุวชาติ
5 เมษายน 2565 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร อ.วิรัตน์  บาหยัน
7 เมษายน 2565 ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2022 อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
7 เมษายน 2565 Incoterms 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  อ.จันทรา สิงหพันธุ
7 เมษายน 2565 เทคนิคปิดการขายออนไลน์ให้เหนือชั้น (Online) อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
7 เมษายน 2565

การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0)

อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์
8 เมษายน 2565

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

อ.โยธิน ศรีดารา
8 เมษายน 2565 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
9/Apr/2022 การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.กฤติน กุลเพ็ง
9 เมษายน 2565

เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน (online)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล
11 เมษายน 2565 ทคนิคการขายออนไลน์ อย่างไรให้ปัง (Online) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
11 เมษายน 2565 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
12 เมษายน 2565 การสื่่อสารและจัดการข้อร้องเรียน อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
18 เมษายน 2565 เทคนิคการนำเสนอ Story Telling แบบที่ปรึกษาการขาย อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
18 เมษายน 2565 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Professional Telesales) อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
19 เมษายน 2565 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
19 เมษายน 2565 ข้อกำหนด IATF 16949:2016 อ.ชัยมงคล ศิลธร
19 เมษายน 2565 ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปรุ อ.จรูญโรจน์ เทพที
20 เมษายน 2565

การเขียนสัญญาจ้าง-การออกหนังสือเตือนต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศคำสั่งที่ฝ่าย HR ต้องทราบ? (Online)

อ.สมบัติ  น้อยหว้า
20 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ.จันทรา  สิงหพันธุ
21 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ 

(Fundamental of Purchasing Process)

อ.เชี่ยวชาญ  รัตนามหัทธนะ
21 เมษายน 2565 Train-the-Trainer  ดร.ธเนศ ศิริกิจ
21 เมษายน 2565
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ
How to supervise Export Process for utmost Benefits
อ.จันทรา  สิงหพันธุ
22 เมษายน 2565 จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22 เมษายน 2565

 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ.จันทรา สิงหพันธุ
25  เมษายน 2565 การรับมือและจัดการข้อโต้แย้งในงานขาย (Online) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25  เมษายน 2565

 

FMEA AIAG & VDA 1st edition (New Version)


อ.ชัยมงคล ศิลธร
26 เมษายน 2565

การพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26 เมษายน 2565

กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้

อ.สัจพล ส่งสมบุญ
27 เมษายน 2565 การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? (Online 13.00-17.00) อ.สมบัติ น้อยหว้า
27 เมษายน 2565

การปฏิบัติงานและการบริหารคลังสินค้าทั่วไปและคลังสินค้าทันสมัย 


อ.สมฤทธิ์  ชุณหรัศมิ์
27 เมษายน 2565 ลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ อ.จันทรา สิงหพันธุ
27 เมษายน 2565 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
27 เมษายน 2565

Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
28 เมษายน 2565

การบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าการลงทุน

(Project Management and Feasibility Study)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
28 เมษายน 2565

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี ยุวชาติ
29 เมษายน 2565 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภาคปฏิบัติจริง ต้องทำอย่างไร(Online) อ.สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
29 เมษายน 2565 เทคนิคการบริหารงาน บริหารคน เพื่อผลงานที่ดีเลิศ  New อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
29 เมษายน 2565 Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิต อ.พิสิทธิ์  ชูยงค์
29 เมษายน 2565

เพิ่มพลังการขายด้วยเทคนิคจิตวิทยา NEURO SELLING

อ.ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กุล
 

 

 

ทุกหลักสูตร นำไปจัดอบรมภายในองค์กรได้ทุกหลักสูตร  ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-175330, 086-6183752

 

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง>>ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: info.ptstraining@gmail.com 

 (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

 

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  815,473
Today:  82
PageView/Month:  1,636