www.ptstraining.in.th

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562

เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26 

 


 

 

 

 

? การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักหรือบุคลากรทุกระดับขององค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญมากต่อทั้งองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งองค์กร  เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน       คือจุดได้เสียที่ทุกคนในองค์กรตั้งตารอคอยมาทั้งปี   เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ จุดเริ่มต้นของจำนวนค่าจ้างที่จะได้ขึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละวันในปีถัดไป จำนวนเงินโบนัสที่จะได้ ตำแหน่งงานที่ถูกใจ  สวัสดิการบางส่วนที่เป็นตัวเงิน
? แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดนี้ผู้ประเมินขององค์กรส่วนมากไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือ องค์กรอิสระเกือบทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือ  ใช้เวลาเล็กน้อยสั้นๆในการกาๆ ติ๊กๆ ตามแบบฟอร์มประเมินแล้วส่งไปให้พ้นๆตัว
? ดังนั้นการประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  ผู้ประเมินก็หนักใจ กลุ้มใจ เครียด จนบางคนถึงบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ขอประเมิน ใครอยากจะประเมินก็เชิญเอาไปได้เลย  ในขณะที่ฝั่งผู้ถูกประเมินการเกิดอาการไม่พอใจ โกรธ โมโห แค้นฝังใจแบบไม่มีวันจะญาติดีกันอีก จนกระทั่งบางแห่งก็มีการไปขูดหาเล็กท้าย สองตัว สามตัว ตามข้างรถยนต์ผู้ประเมิน
? กลายเป็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วางระบบไว้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ ให้บุคลากรทั้งองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและพัฒนาตนเองมากขึ้นๆ  เพื่อให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดี ให้เจริญขึ้นหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว  แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่มีความสุข ความพึงพอใจ กับผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละครั้งคือคนส่วนน้อยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนที่เหลือกลับหมดแรงจูงใจได้แต่ทำงานไปเรื่อยๆ กับมีบางส่วนที่ออกอาการเชิงลบมากขึ้นๆตลอดไป
? จริงๆแล้วการที่จะเปลี่ยนหรือปรับ  อาการเหล่านี้ในแต่ละองค์กรก็ใช่ว่าจะยากจนทำการปรับปรุงไม่ได้  หากว่าเรารู้เทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับ ต่างๆ ก็สามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบการประเมินผลได้  ว่าทำแล้วทุกฝ่ายพอใจยอมรับได้  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกประเมินที่ได้เกรดกลางๆหรือเกรดต่ำๆส่วนผู้ประเมินก็รู้สึกสบายใจ มีพลังที่จะโน้มน้าวชักจูงหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงฮึดสู้ที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร      กับการทำงานของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในฐานะผู้ประเมิน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล  และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณค่าจ้างหรือโบนัส
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขั้นตอน   และเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น  และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา  หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม  และรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร
  6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

 

วิทยากร อ.พิชิต สุจริตจันทร

 

 
Online:  8
Visits:  537,649
Today:  409
PageView/Month:  11,871