www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

May 2019

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
2/พค/2019 จิตวิทยาการขายจูงใจลูกค้า อ.พรเทพ ฉันทนาวี
2/พค/2019 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
3/พค/2019 Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
3/พค/2019 การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร New อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ุ6 /พค/2019 เทคนิคการขายแบบเชิงที่ปรึกษา อ.พรเทพ ฉันทนาวี
6 พ.ค 2019

การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า ยุค 4.0 New

อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
7 พค 2019 เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อ.ไพรัช วนัสบดีไพศาล
7 พค 2019 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง รุ่นที่ 25 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
10/พค/2019 กลยุทธ์ CRM เพื่อการเพิ่มยอดขาย New อ.พรเทพ ฉันทนาวี
9 พฤษภาคม 2562 เทคนิคการบันทึกและเขียนรายงานการประชุม (ไทย-อังกฤษ)
อ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
15/May/2019 กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ฝ่ายบริหารควรรู้ (Update กฎหมายใหม่) อ.สัจพล ส่งสมบุญ
16/May 2019  หลักสูตร “Risk Assessment for ISO 9001: 2015 (ปิดการจอง) อ ชัยมงคล ศิลธร
16 พฤษภาคม 2562 การวางเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ (Competency Based Training Roadmap) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
17 พฤษภาคม 2562 4 Dimension of Leadership Development New อ.พรเทพ ฉันทนาวี
18 พฤษภาคม 2562 QC 7 Tools อ. ณรงค์ ตู้ทอง
21/05/2019 กฎหมายภาษีศุลกากรฉบับใหม่ และวิธีการจัดเก็บค่าภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร
22/May/2019

การบริหารทีมขายอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
22/May/2019 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Ho-Ren-So อ.สานุพันธ์ ใบศรี
22/May/2019  การดำเนินกิจกรรม QCC : Quality Control Circle    อ ณรงค์ฺ ตู้ทอง
23/May/2019 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)  อ. เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
23 พค 2562 กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
23/05/2019

หลักสูตร “APQP & PPAP  New

อ ชัยมงคล ศิลธร
23 พฤษภาคม 2562 Excel Advanced for Speacial Function อ สมเกียรติ ช่วยมา
24/05/2019 ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 New อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
24/May/2019 กลยุทธ์การเจาะกลุ่มผู้สมัครงานและเทคนิคการคัดเลือกคนที่ใช่ อ.พรเทพ พงษ์สง่างาน
24 May 2019 4M Change Control and Effective Implementation New อ.บรรพต เทพฤทธิ์
 24 พฤษภาคม 2562 หัวหน้างานกับการบริหารคนยุค 4.0  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25 พฤษภาคม 2562 Professional Sales and Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
25 พฤษภาคม 2562 การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Daily Management) อ.บรรพต เทพฤทธิ์
27 พฤษภาคม 2562  หลักสูตร “Risk Assessment for ISO 9001: 2015  อ ชัยมงคล ศิลธร
27 พฤษภาคม 25623 Incoterms 2010 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
27 พฤษภาคม 2562 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
 28 พฤษภาคม 2562  เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka-Yoke  อ ณรงค์ ตู้ทอง
28 พฤษภาคม 2562 กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
 29 พฤษภาคม 2562 การสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง New  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29 พฤษภาคม 2562 กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ New อ.พิสิทธิ์ ชูยงงค์
30 พฤษภาคม 2562  เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ  อ พรเทพ ฉันทนาวี
31 พฤษภาคม 2562 การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 31 พฤษภาคม 2562 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ   อ.พรเทพ ฉันทนาวี

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330





ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  3
Visits:  580,831
Today:  56
PageView/Month:  5,818