www.ptstraining.in.th

Training Calendar


ปฏิทินการอบรมสัมมนา

November

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Date Course วิทยากร
1/11/2018 การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการมืออาชีพ อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
5/11/2018 Sales Planning & Sales Forecast Analysis  อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
6/11/2018 ดร.กฤติน กุลเพ็ง
6/11/2018 เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย อ.สมบัติ น้อยหว้า
8/11/2018 Professional Sales & Proactive Sales Skills อ.พรเทพ ฉันทนาวี
8/11/2018

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์(RoHS, REACH, ELV, IMDS)

อ.พิทักษ์ บุญชม
30/11/2018 Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support
อ.พรเทพ ฉันทนาวี
13/11/2018 การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ (ไทย) อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
15/11/2018 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (เลื่อนไปวันที่ 30 พย) อ.พรเทพ ฉันทนาวี
15/11/2018

การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือนประจำปี 2018/19

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
15/11/2018

Internal Audit of IATF 16949: 2016 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016

อ.ธรรมศักดิ์ พัฒนพ่วง
15/11/2018 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis

อ.กษิเดช (เอกธนัช)  ทวีสุขธนกุล/อ.สัญญา แก้วธัญจิต

15 พย 2018 เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
อ.พิทักษ์ บุญชม
16/11/2018 เรียนรู้เรื่องสมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
16/11/2018

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ  และผลิตภาพในการทำงานบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA 

อ.ณรงค์  ตู้ทอง
19/11/2018 การวิเคราะห์อัตรากำลัง รุ่น 3 อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
20/11/2018 4 Dimension of Leadership Development อ.พรเทพ แันทนาวี
20/11/2018 เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา Root Cause Analysis  อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
21/11/2018 กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้อย่างได้ผล อ.องอาจ ฉันทสมบัติ
21/11/2018
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร
เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
22/11/2018 การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่ อ.สมบัติ ศิริรักษ์
22/11/2018 การให้บริการด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ ดร.กิตติทัช เขียวฉอ้อน
23/11/2018

การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ลูกน้องยอมรับและเข้าใจ

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
23/11/2018 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อ.บรรพต เทพฤทธิ์
23/11/2018  ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า - ส่งออก ยืนยัน  อ.วัชระ ปิยะพงษ์
26/11/2018

Competency Based Training Roadmap การวางแผนฝึกอบรม ยืนยัน

อ.พรเทพ ฉันทนาวี
26/11/2018 เทคนิคการบริหารเพื่อเสริมความภักดีต่อองค์กร  ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต
26/11/2018 Excel for Special Function เรียนรู้สูตรฟังก์ชัน ในงานExcel ยืนยัน อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
27/11/2018 เรียนรู้สมรรถนะและการปรับใช้งานในองค์กร ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 
27/11/2018 Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อ.วัชระ ปิยะพงษ์
28/11/2018  Analytical Thinking Skill for Problem Solving ยืนยัน  อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์
28/11/2018 เจาะลึก รายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม อ.สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
28/11/2018 พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ อ.พลกฤต
28/11/2018

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skills for Efficiency) ยืนยัน

อ.ธนกฤต  ภูษิตาอภิวัฒน์
27/11/2018  การพัฒนาพนักงานขาย  อ.พรเทพ ฉันทนาวี
29/11/2018  กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน  อ.ศัดดิ์ดา ภูมิพันธ์
30/11/2018 HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
 อ.พรเทพ ฉันทนาวี
   

วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด

และสแกนส่งมาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com 

หรือ Fax 02-9030080 # 9330   (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) 

สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-8929330 , 02-1753330

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%

http://www.rd.go.th/publish/30127.0.html

 
Online:  2
Visits:  504,186
Today:  1,069
PageView/Month:  12,359